Archive for 旅遊

清邁八日自助費用記錄

日期:2010/10/17~2010/10/24

亞航 台北曼谷來回(兩人)

20,068

 
  亞航 曼谷清邁來回(兩人)

9,489

 
 

小計

 

NT$ 29,557

Thong Ta Resort(1 night)

793

 
  Imm Hotel(3 nights)

2,870

 
 

小計

 

NT$ 3,663

 

出發前已付費用

總計

NT$ 33,220

出發後

換20,000 THB 全部花光

The chedi 1 night 4,300 THB

bountique house 2 nights 1,600 THB

廣告

發表迴響